Σε ποιους απευθυνόμαστε

Σε όλους τους ανθρώπους από 30 ημερών έως και 70 ετών