Τι καλύπτει το Emergency Care

Με το νέο ασφαλιστικό πρόγραμμα EMERGENCY CARE καλύπτονται απευθείας τα έξοδα που πραγματοποιεί ο ασφαλισμένος στα Εξωτερικά ιατρεία η στο τμήμα Επειγόντων Περιστατικών των συμβεβλημένων νοσοκομείων από Ασθένεια η Ατύχημα.

Aναλυτικά το νέο πρόγραμμα καλύπτει τα παρακάτω έξοδα με απευθείας πληρωμή των εξόδων από την Ασφαλιστική εταιρεία.

  • Αμοιβές ιατρών-όλες οι ειδικότητες
  • Κάλυψη και για τους on call ιατρούς
  • Εργαστηριακές και απεικονιστικές εξετάσεις
  • Παροχή Φαρμάκων
  • Οροί
  • Τμήμα υπερήχων
  • Ιατρικές πράξεις
  • Αναλώσιμα υλικά
  • Νάρθηκες